Khuôn nhỏ máy ép ly X10- ép ly 700ml đường kính miệng 95mm

70,000

Sản phẩm thuộc NEWTECH VIỆT NAM

Khuôn nhỏ máy ép ly X10- ép ly 700ml đường kính miệng 95mm

70,000

0971.81.42.46
Liên hệ