200,000

1. Chức Năng của Khuôn Nhiệt Trên Máy X10 Chức Năng: Khuôn nhiệt trên X10, thường được gọi là khuôn ép nhiệt trên, có nhiệm vụ tạo ra nhiệt độ cần thiết để ép chặt màng nhựa lên miệng ly. Nhiệt độ phải đủ cao để màng nhựa dính chắc vào miệng ly, tạo nên [...]

0971.81.42.46
Liên hệ