-40%
600,000

Sản phẩm thuộc NEWTECH VIET NAM

150,000

Sản phẩm thuộc Newtech Viet Nam

-61%
20,000

Sản phẩm thuộc Newtech Việt Nam

-65%
70,000

Sản phẩm thuộc NEWTECH VIETNAM

-53%
70,000

Sản phẩm thuộc NEWTECH VIETNAM

70,000

Sản phẩm thuộc NEWTECH VIETNAM

-20%
20,000

Sản phẩm thuộc NEWECH VIETNAM

-33%
20,000

Cuộn giấy máy ép ly X10 máy ép ly là một phần không thể thiếu trong quy trình sản xuất và đóng gói các sản phẩm nước uống hoặc thực phẩm đóng ly. Đây là một sản phẩm quan trọng giúp bảo quản chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng [...]

-100%
20,000

Cuộn giấy cuốn keo X7 máy ép ly là một phần không thể thiếu trong quy trình sản xuất và đóng gói các sản phẩm nước uống hoặc thực phẩm đóng ly. Đây là một sản phẩm quan trọng giúp bảo quản chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời [...]

-40%
30,000

Sản phẩm thuộc NEWTECH VIETNAM

-33%
200,000

Sản phẩm thuộc Newtech Viet Nam

0971.81.42.46
Liên hệ